Dossier Luijk

(O) Onderzoek
1. 20110525 Spoorzone Masterplan Spoorzone 2007-2011
2. 20110906 Besluit Besluit Gemeente Oss 6 sept 2011
3. 20120509 Planomar Planomar Advies
De Noordzijde van de Spoorzone behoort hier duidelijk NIET bij het plan Spoorzone.
4. 20160307 Medewerker Balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving, Gemeente Oss Er is een aanvraag op 30 augustus ingediend. Schijnbaar komt het niet in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit maar nog wel bij de Welstandskamer.
5. 20160307 Gemeente Oss Plan Spoorlaan wordt binnen bestemmingsplan ontwikkeld. Huidig pand is niet beschermd, nog geen sloopvergunning
(M) Gemeentelijke monument
1. 20100114 Gemeente OssGemeentelijke monumentenlijst
2. 20160402 Advies monumenten Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit
3. 20160402 Advies monumenten Vergaderschema CRK
4. 20160607 Uitslag monumentenkamer Uitleg monumentenkamer
LET OP: dan volgt eind juli de volgende ongedateerde brief geaddresseerd aan ondergetekende:
5. 201607 Bevestiging Behandeling aanvraag monument
6. 20160515Antwoord monument Afwijzing Gemeente
7. 20160911Brief aan B&W en de Gemeenteraad Lees hier de brief van de actievoerders.
Hoe het verder kan met Hotel Luijk. Ons historische masterplan voor deze tijd!
Brieven verstuurd per e-mail op 11 september Ún op 29 september persoonlijk aan de balie gemeentehuis afgeleverd.
8. 20160911Uitgewerkte petitielijst Alle ondertekenaars.
Met uitleg waarom zij vinden dat het pand "Hotel Luijk" zou moeten blijven bestaan.
Waarvoor dank!
Deze lijst is ook meegestuurd, zie 11.
9. 20161017Antwoord Gemeente Reactie Wethouder op brief van de aktievoerders
10. 20161020Inspreekrecht Inspreker gemeenteraadsvergadering 20 oktober 2016 over behoud Luijk
11. 20161020Motie Motie aan de wethouder
12. 20161221Verslag motie Resultaten verkennende studie motie aan de Commissie ruimte
13. 20170120Open brief Luijk Open brief Luijk aan Gemeente over motie
662